GDPR

Domov > GDPR

Zásady ochrany osobných údajov a GDPR

Vaša ochrana a súkromie sú pre nás na stránke www.poh-servis.sk dôležité. Preto sme prijali opatrenia na zabezpečenie, že vaše osobné údaje sú spracúvané s maximálnou starostlivosťou a v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi vrátane Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

1. Zodpovedný správca údajov

Prevádzkovateľom vášich osobných údajov na tejto stránke je poh-servis.sk. Máte právo nás kontaktovať na [info@poh-servis.sk] ohľadom akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

2. Účel spracovania osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom našej stránky, spracúvame výlučne na nasledujúce účely:

 • Poskytovanie informácií o našich produktoch a službách.
 • Správa a vybavovanie vašich objednávok.
 • Poskytovanie relevantných marketingových informácií, ak ste nám na to dali súhlas.

3. Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame

Zbierame a spracúvame iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie uvedených účelov, vrátane, ale nie obmedzené na:

 • Meno a priezvisko.
 • Kontaktné údaje (e-mail, telefón).
 • Údaje o objednávke a transakciách.

4. Právny základ spracovania

Spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. V prípade objednávky tovaru alebo služieb spracúvame vaše údaje na základe nevyhnutnosti ich spracovania na splnenie zmluvných záväzkov.

5. Práva dotknutej osoby

Podľa GDPR máte právo:

 • Na prístup k svojim osobným údajom.
 • Na ich opravu, ak sú nesprávne alebo neúplné.
 • Na výmaz svojich osobných údajov.
 • Na obmedzenie spracúvania.
 • Na prenositeľnosť údajov.
 • Na vzniesenie námietok voči spracúvaniu.
 • Podať sťažnosť dozornému orgánu pre ochranu údajov.

6. Bezpečnosť údajov

Zabezpečili sme vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

7. Zmeny v zásadách ochrany osobných údajov

Naše zásady ochrany osobných údajov môžu byť občas aktualizované, preto odporúčame pravidelne sledovať túto stránku.

Tieto zásady ochrany osobných údajov boli naposledy aktualizované [15.12.2023].

Ak máte otázky alebo pripomienky týkajúce sa ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na info@poh-servis.sk.